IPA

územní skupina 110, České Budějovice

Právě přítomno: 50 hostů a žádný člen

NOVINKY


Výroční schůze skupiny:
pondělí 13. ledna 2020 od 17.00
na zasedačce Odboru CP
Pozvánka na schůzi >>


Bowling

V rámci pravidelných turnajů v bowlingu vítáme členy i nečleny naší skupiny IPA každé první pondělí v měsíci.

POZVÁNKA
na výroční členskou schůzi územní skupiny
IPA č.110 České Budějovice


 

Termín :  pondělí  13.ledna 2020 od 17.00 hodin.

Místo :    :    zasedací místnost v objektu Odboru cizinecké policie KŘ PČR
                   České  Budějovice,  Pražská 558, 2. patro

Program:

1.   zahájení, přivítání hostů, seznámení s programem a jeho  schválení
2.   volba řídícího schůze
3.   zpráva o činnost ús. IPA č.110 za rok 2019
4.   zpráva o hospodaření územní skupiny za r.2019
5.   zpráva revizní komise
6.   návrh Plánu činnosti na r.2020
7.   diskuse
8.   usnesení a závěr

 

Předpokládá se rovněž vydání nových členských průkazů na rok 2020.

Upozornění :

-  s ohledem na potřebu a provedení předběžné finanční kalkulace,
   žádám o  potvrzení Vaší  účasti ( i neúčasti )  nejpozději do  pondělka
   30. prosince 2019, a to :

    e-mailem : info@ipacb.cznevyjeljiri@seznam.cz, nebo na mob. 607 645 559
                      popř. kucera.p75@seznam.cz ;  777 312 710  +sl.kl. (974) 221 850

-  občerstvení na počet účastníků bude  zajištěno

S pozdravem SERVO per AMIKECO

Vás za vedení územní skupiny všechny srdečně zve a na Vaši účast se těší

Jiří Nevyjel